close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
wtorek, 30 sierpnia 2016
imieniny:
Róża, Szczęsny, Benon
Jesteś tutaj:  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych. »
Aktualności

Urząd

Turystyka

O Sztumie

Rada Miejska

Inwestycje

Organizacje pozarządowe

Kącik przedsiębiorcy

 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Wrota Pomorza
Ogłoszenia
Katalog firm i instytucji
Sztumskie Centrum Kultury
LKS Zantyr
Niezależny Serwis WWW Miasta Sztum
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych.
  

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz 59 z późn. zm.)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • pełnia praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu
 • znajomość tematyki związanej ze sprawowaniem kurateli
 • umiejętność poruszania się w obszarze  instytucji wspierających
 • znajomość problematyki niepełnosprawności
 • kreatywność, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego / kuratora należy:

 • Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym.
 • Zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art. 155 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.
 • Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd ( zwykle jeden, dwa razy w roku).

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Podanie/list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

O  zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Obecnie jest to kwota 366,57 zł miesięcznie ( III kw. 2012r.)


Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów przyjmują:

Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie ul. Mickiewicza 39, pok. nr 5, tel. 55 640 63 32, pok nr 6, tel. 55 640 63 33
e-mail:
sekretariat@mgopssztum.pl

. 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje, wypełnij pole poniżej.
- Biuletyn
 
Biuletyn samorządowyKalendarz imprezZamki gotyckie aplikacja

  
   
 
Strona główna | © design & hosting Trol Intermedia
 
 
on line: 7 odwiedzin: 2340230
© 2009 - 2016 Sztum. All right reserved